ภาพบรรยากาศ หุ่นยนต์บริการ PUDUBOT ในงาน  MakeX​ Thailand​ Robot​ics Competition​ 2020

การแข่งขัน MakeX Robotics Competition Thailand 2020 (การแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ ประเทศไทย 2020)

ขึ้นในวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563 ณ ชั้น 3 ห้างพาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยบริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หุ่นยนต์บริการ PUDUBOT

โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่3 แล้ว สำหรับปีนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันร่วม 100 ทีม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านอัจฉริยะสมองกลสำหรับเยาวชนไทย ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย (อายุ 8 – 18 ปี) เน้นการสร้างนักคิดนักประดิษฐ์ ทั้งยังเป็นเวทีให้กับเยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงศักยภาพทางด้านสมองกลในระดับประเทศและระดับโลกอีกด้วย

โดยหุ่นยนต์บริการ PUDUBOT ได้ไปเดินสร้างความเพลิดเพลินให้กับน้องๆและผู้ร่วมงาน


หุ่นยนต์บริการ PUDUBOT

หุ่นยนต์บริการ PUDUBOT

หุ่นยนต์บริการ PUDUBOT

หุ่นยนต์บริการ PUDUBOT