แขนกล Arm Robot ( Industrial Robot ) หุ่นยนต์แขนกล สำหรับงาน Automation จาก SIASUN ROBOT
  • 15 September 2020 at 15:34
  • 802
  • 0

แขนกล Arm Robot ( Industrial Robot )

หุ่นยนต์แขนกล สำหรับงาน Automation จาก SIASUN ROBOT


Industrial Robot

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ทำงานต่อเนื่องได้ตลอด24ช.ม.เหมาะกับ งานที่ต้องทำซ้ำๆ งานหนัก สารเคมี งานที่เสี่ยงเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ส่งมอบงานได้ตรงเวลา เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

แขนกลถูกออกแบบมาให้สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำ โดยจะทำงานตามหน่วยความจำที่ถูกป้อนเอาไว้มีให้เลือกมากมายหลายประเภทในกลุ่มงานอุตสาหกรรม อาทิ

Robot Palletizer สำหรับงานหยิบจับต่างๆ
Robot CNC Milling งานขึ้นรูปต่างๆที่ต้องการความแม่นยำสูง
Robot Ultrasonic Welding งานเชื่อมพลาสติกต่างๆ
Robot Handling สำหรับงาน ส่งต่อ หยิบชิ้นงานต่างๆ
Robot Trimming สำหรับงาน ตัด แต่ง เจาะ ส่วนเกินเศษเสี้ยน ต่างๆ

Industrial Robot

การนำไปใช้งาน
โรบอทแบบแขนกล สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายมากเกือบจะไม่มีข้อจำกัดถ้าจะมีการใช้งานโรบอทที่ติดตั้งอยู่กับที่ ให้นึกถึงโรบอทแบบแขนกลก่อน ติดตั้งใช้งานได้ง่ายใช้โครงสร้างน้อยและน้ำหนักตัวโรบอทเบากว่ามากเมื่อเทียบกับโรบอทแบบแมงมุม โรบอทแบบแมงมุม = Parallel Robot = Delta Robot )

แขนกลหุ่นยนต์ที่นำมาใช้งานในงานอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อใช้แทนมนุษย์ในงานที่ต้องทำต่อเนื่องเป็นเวลานานๆงานที่ต้องทำซ้ำๆ งานที่เสี่ยงอันตราย งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นพิษหรืองานที่หนักเกินกว่ามนุษย์จะทำได้ โดยแขนกลหุ่นยนต์สามารถทำงานได้ตลอด 24ชั่วโมง มีความแม่นยำสูง ได้จำนวนชิ้นงานมาก ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้ดีกว่าจึงไม่เหมาะกับงานที่มีกำลังการผลิตน้อยในปัจจุบัน มีผู้ผลิตหุ่นยนต์เพิ่มขึ้น ทำให้มีการแข่งขันกันในเรื่องคุณภาพ การบริการและราคาโดยทางผู้ผลิตหุ่นยนต์รายใหญ่ของจีน บริษัท SIASUN ROBOT ผู้ผลิตหุ่นยนต์งานอุตสาหกรรม ที่เป็นที่ยอมรับและมียอดสั่งซื้อจากบริษัทชั้นนำทั่วโลกถือเป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับผู้ที่สนใจระบบแขนกลหรือหุ่นยนต์ประเภทต่างๆ โดยมีตัวแทนจำหน่ายและทีมวิศวกรเซอวิสในประเทศไทยภายใต้บริษัท fortune mechanic & supply Co.,ltd

ประเภทของแขนกลชนิดต่างๆ ( Type Of Arm Robot )

แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทตามลักษณะการใช้งาน แขนกลอุตสาหกรรม ( Industrial Robot Arms ) ที่ผู้เขียนจะมาแนะนำ มีด้วยกันอยู่4 ประเภทใหญ่ๆ ซึ่งนิยมใช้กัน อยู่ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลก

Industrial Robot

1. Robot แบบแขนกล ( Articulated Robot ) หรือ แขนกลอุตสาหกรรม (Industrial Robot Arms)

ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ อาทิ โรงงานประกอบรถยนต์ งานประกอบเครื่องจักรงานเชื่อมต่างๆ โรงงานผลิตเหล็ก คลังสินค้าขนาดใหญ่ โดยที่ปลายของแขนกลจะมีลักษณะแตกต่างกันตามความเหมาะสมของงาน เช่น มือคีบ ปืนพ่น หัวเจาะ หัวเชื่อม โดยใช้มอเตอร์  stepping motor ซึ่งเป็นมอเตอร์ ที่ต่างจากมอเตอร์โดยทั่วไป โดย stepping motor นั้นมีความสามารถหมุน และหยุดได้ตามความต้องการตามระยะที่ได้ตั้งโปรแกรมไว้ และสามารถทำงานซ้ำ ๆ กันได้เป็นอย่างดี สำหรับหุ่นยนต์แขนกลขนาดใหญ่ ก็อาจจะใช้เป็นมอเตอร์ไฮโดรลิค มอเตอร์ลมแทนตามความเหมาะสม หุ่นยนต์แขนกลจะมีระบบเซ็นเซอร์ ไว้คอยตรวจจับการทำงาน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำในการเคลื่อนที่ เงื่อนไขการใช้งานหลักๆที่จะต้องพิจารณา น้ำหนักสินค้ารวมอุปกรณ์หยิบจับสินค้านั้นๆ(Gripper)จะต้องไม่เกินสเปคของโรบอท เช่น Robot SIASUN รุ่น SR6C หมายความว่าโรบอทรุ่นนี้สามารถยกโหลดรวมได้ไม่เกิน 6 กิโลกรัม (6 กิโลกรัม = น้ำหนักสินค้า + อุปกรณ์หยิบจับสินค้านั้นๆ) ความเร็วที่จะให้โรบอททำงาน ก็ต้องอยู่ภายใต้สเปคของโรบอท โรบอทแบบแขนกลสามารถ ทำความเร็วได้ตามสเปคที่โรงงานระบุมา หมายความว่า เมื่อโรบอทบรรทุกโหลดเต็มพิกัดมันก็สามารถ ทำความเร็วได้ตามสเปคที่โรงงานระบุมา เช่น Robot SIASUN รุ่น SR6C เมื่อบรรทุกโหลดรวมไม่เกิน 6 กิโลกรัม ก็สามารถทำความเร็วได้ตามสเปคที่โรงงานระบุมา ระยะเอื้อมถึงหรือระยะที่โรบอทยืดแขนไปได้ไกลสุดสภาพแวดล้อม โรบอทแบบแขนกลถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้เกือบทุกสภาพแวดล้อม ถ้าพื้นที่ๆจะนำโรบอทแบบแขนกลไปใช้งานมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เกินสเปคของโรบอท โรบอทก็สามารถทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ

Industrial Robot

2. Cobot ( Collaborative Robot )

การนำไปใช้งาน โรบอทแบบโคบอท สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายเหมือนกับโรบอทแบบแขนกล แต่ที่เหนือกว่าโรบอทแบบแขนกล คือโคบอทสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกั้นคอกให้มัน เนื่องจากโคบอทไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์ หมายความว่าในระหว่างที่มันกำลังทำงานเมื่อมันโดนคนหรือคนเดินไปชนมันโคบอทจะหยุดทำงานทันทีโดยที่คนไม่ได้รับอันตราย แต่ราคาแพงกว่าโรบอทแบบแขนกลเมื่อสเปคเท่ากัน เงื่อนไขการใช้งานหลักๆที่จะต้องพิจารณา น้ำหนักสินค้ารวมอุปกรณ์หยิบจับสินค้านั้นๆ (Gripper) จะต้องไม่เกินสเปคของโรบอท เช่น Robot SIASUN รุ่น SCR5 หมายความว่าโรบอทรุ่นนี้สามารถยกโหลดรวมได้ไม่เกิน 5 กิโลกรัม (5 กิโลกรัม = น้ำหนักสินค้า + อุปกรณ์หยิบจับสินค้านั้นๆ) โคบอทของ SIASUN รุ่น SCR5 มีความยืดหยุ่นในการใช้งานและความสามารถในการทำงานสูงเนื่องจากมี 7 แกน ความเร็วที่จะให้โรบอททำงาน ก็ต้องอยู่ภายใต้สเปคของโรบอท โรบอทแบบแขนกลสามารถทำความเร็วได้ตามสเปคที่โรงงาน ระบุมาหมายความว่า เมื่อโรบอทบรรทุกโหลดเต็มพิกัดมันก็สมามารถทำความเร็วได้ตามสเปคที่โรงงานระบุมา เช่น Robot SIASUN รุ่น SCR5 เมื่อมันบรรทุกโหลดรวมไม่เกิน 5 กิโลกรัม ก็สามารถทำความเร็วได้ตามสเปคที่โรงงาน ระบุมาระยะเอื้อมถึงหรือระยะที่โรบอทยืดแขนไปได้ไกลสุด สภาพแวดล้อม โรบอทแบบแขนกล ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้เกือบทุกสภาพแวดล้อมถ้าพื้นที่ที่จะนำโรบอทแบบแขนกลไปใช้งานมีสภาพแวดล้อม ที่ไม่เกินสเปคของโรบอทก็สามารถทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ

Industrial Robot

3. Robot Scara

การนำไปใช้งานเหมาะนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หยิบของชิ้นเล็กๆ คือ พูดง่ายๆเหมาะกับงานหยิบวาง ( Pick and Place ) และเหมาะนำไปใช้หยิบของชิ้นเล็กๆที่ต้องการความเร็วสูงในการหยิบวางและมีความเร็วสูงกว่าโรบอทแบบแขนกลและโคบอท ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้เช่นกัน ถ้าเป็นสินค้าแข็งชิ้นเล็กๆ เช่น ขนมปัง cracker ฯลฯ เนื่องจากโรบอทแบบสคาร่า(Scara)มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบารวมถึงชิ้นส่วนของโรบอท ก็มีน้อยทำให้โรบอทประเภทนี้ติดตั้งได้ง่ายและโรบอทประเภทนี้มีความเร็วในการทำงานสูง และยังคงเสถียรภาพไว้ได้แม้ต้องทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานถ้าสภาพแวดล้อม ที่ติดตั้งโรบอทอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่โรงงานระบุมารวมถึงข้อกำหนดอื่นๆที่โรงงานระบุมา โรบอทแบบสคาร่าเหมาะที่จะนำไปใช้งานในลักษณะงานซ้ำๆและใช้ความเร็ว เช่นหยิบสินค้าจาก Conveyor1 ไปวางบน Conveyeor2 ”หยิบด้านซ้ายไปวางด้านขวาวนลูปซ้ำแบบนี้ตลอดเวลา” ( และ Conveyor ต้อง/หรือควรอยู่ ในระนาบเดียวกัน ) เงื่อนไขการใช้งานหลักๆที่จะต้องพิจารณา น้ำหนักของสินค้ารวมอุปกรณ์หยิบจับสินค้านั้นๆ( Gripper ) รูปแบบการติดตั้งต้องเป็นไปตามสเปคของสคาราโรบอท เนื่องจากรูปแบบหรือลักษณะการติดตั้งมีผลต่อความเร็วในการทำงานของสคาราโรบอท เช่น ลักษณะมุมเอียงที่ใช้ในการติดตั้งตัวโรบอท ซึ่งโรบอทประเภทนี้ไม่เหมาะกับงานที่ต้องติดตั้งบนพื้นที่ที่มีความลาดเอียงมากสภาพแวดล้อมต้องอยู่ภายใต้สเปคของสคาราโรบอท เนื่องจากสคาราโรบอทมีค่า IP ค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับโรบอทแบบอื่นๆ เช่น IP20 เป็นต้น ระยะเอื้อมถึงหรือระยะที่โรบอทยืดแขนไปได้ไกลสุด

Industrial Robot

4. Robot แบบแมงมุม = Parallel Robot = Delta Robot ”คนไทยเรียก” โรบอทแบบแมงมุม

หุ่นยนต์ Delta สามาถแบ่งออกได้เป็น 3 ซีรีย์ คือ SRBD500, SRBD1100, และ SRBD1600 หากแบ่งตามน้ำหนักที่ยก จะแบ่งได้เป็น 6 โมเดลคือ สำหรับน้ำหนัก 0.5, 1, 3, 5, 8, และ 15 ก.ก. วัสดุที่ใช้เป็นส่วนประกอบในแต่ละซีรีย์ จะมีความแตกต่างกันคือ เป็นคาร์บอน ไฟเบอร์ หรือ สังเครสะระหว่างไฟเบอร์และอลูมิเนียม หรือ สแตนเลสสตีล Delta Robot จะมีจุดแข็งในเรื่อง ความเร็ว ความแม่นยำ และ ความแข็งแรงทนทาน ด้วยส่วนประกอบระบบเซ็นเซอร์และระบบการมองเห็นที่ติดไว้ที่แขนหุ่นยนต์ ทำให้การจับและการวางสิ่งของที่กำลังเคลื่อนที่มีความแม่นยำสูงมากดังนั้น หุ่นยนต์ประเภทนี้จึงเหมาะกับงาน ประกอบชิ้นส่วน แพ๊คเกจจิ้ง จัดวัตถุตามหมวดหมู่ และการขนส่ง ตัวอย่างการใช้ Delta Robot ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในส่วน Delta Robot ที่เป็นซีรีย์ SRBL วัสดุที่เป็นส่วนประกอบจะทำด้วย คาร์บอนไฟเบอร์ และ อลูมิเนียมอัลลอยด์การเคลื่อนไหวของแขนหุ่นยนต์มีความอิสระถึง 6 แกน จึงทำให้หุ่นยนต์ซีรีย์นี้มีฟังชั่นพิเศษ คือสามารถสอนให้แขนหุ่นยนต์เคลื่อนไหวในรูปแบบที่ต้องการ เพียงการจับแขนและลากไปในรูปแบบที่ต้องการ ยิ่งกว่านั้น แขนหุ่นยนต์ยังติดตั้งอุปกรณ์จดจำ ชิ้นงานเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากดังนั้น หุ่นยนต์ชนิดนี้ จึงถูกนำไปใช้งานที่มีความสลับซับซ้อน และต้องการความแม่นยำสูง อันได้แก่ การประกอบชิ้นส่วน การเลือกชิ้นงาน แยกชิ้นงาน ขัดชิ้นงาน แกะสลักชิ้นงาน และการรวบรวม คัดแยก และกระจายชิ้นงาน เป็นต้น ระบบที่ใช้ควบคุม Delta Robot อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับหุ่นยนต์ จะรวมอุปกรณ์ควบคุมทั้งหมดซึ่งมีขนาดกระทัดรัด ไม่ซับซ้อน และทนทานต่อการใช้งาน ยิ่งไปกว่านั้น ลูกค้ายังสามารถนำไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆของลูกค้า ผ่าน  I/O control interface โดยกระแสไฟฟ้าที่ป้อนใช้เพียง 24V ระบบการควบคุมสามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า Software Application มีความหลากหลาย ได้แก่ การมองเห็นการเคลื่อนที่ของสายพาน การสอนให้แขนหุ่นยนต์หมุนหรือเคลื่อนที่ตามที่ต้องการการปฏิบัติการแบบ Offline (SRBL ซีรีย์ เท่านั้น)

ระบบอัตโนมัติ Automation industry 4.0 อุตสาหกรรม 4.0 ยินดีให้คำปรึกษาฟรี