Fortune Mechanic & Supply
งานระบบอัตโนมัติ AUTOMATION ก้าวสู่ยุค INDUSTRY 4.0

ในปัจจุบัน Fortune Mechanic & Supply ได้ย้ายที่ทำการไปยัง Warehouse ขนาด7ไร่ ตั้งอยู่ที่ 198/1 หมู่ที่2 ซอยวัดบางนางเพ็ง ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 เพื่อรองรับงานระบบอัตโนมัติต่างๆ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ AI ซึ่งสามารถตอบโจทย์ ให้แก่บริษัทชั้นนำต่างๆ ในอุตสาหกรรมทุกประเภทโดย Fortune Mechanic & Supply มีทีมงานวิศวกรจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง มาให้คำปรึกษาดูแล ในทุกขั้นตอนท่านสามารถวางใจในบริการของเราได้ เรามีช่างที่ชำนาญงาน มีประสบการณ์ และทำงานเป็นทีม ที่พร้อมสำหรับทุกงาน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจในงานด้านผลิตและจำหน่ายสินค้าอย่างมีคุณภาพ มีจริยธรรม เน้นการ ให้บริการหลังการขายและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและทันสมัย รองรับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

พันธกิจ ( MISSION )
คัดสรรและพัฒนาความรู้บุคลากรทุกแผนก ให้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ และมีใจรักในงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บุคลากร ทำงานด้วยความรู้ ความสามารถ และใจรัก ค้นหาเทคนิคใหม่ๆในการออกแบบและทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนา ของตัวสินค้า 
ค้นหาและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับงานมากที่สุด

นโยบายบริษัท
“ผลิตและจำหน่ายสินค้าคุณภาพ” ด้วยระบบการจัดการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดในมาตรฐานทางคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และรวมถึงการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และเชื่อมั่นในบริการของบริษัท อย่างต่อเนื่อง


นอกจากนั้นเรายังเป็นตัวแทนจำหน่าย และ ติดตั้งออกแบบ

"หุ่นยนต์" ให้กับภาคอุตสาหกรรม "ระบบอัตโนมัติ" ต่างๆ "ระบบโลจิสติกส์" industry 4.0 ระบบ automation "อุตสาหกรรม 4.0"

รวมถึงมีวิศวกร ช่าง ทีมงานผู้ชำนาญ ในด้านหุ่นยนต์กว่า 10 ปี ไว้คอยให้ บริการหลังการขาย ไม่ว่าเป็น Nachi,Omron,SAISUN,PUDU เป็นต้น

robot

PRODUCT

หุ่นยนต์ใช้งานอุตสาหกรรม Industrail Robot,หุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ Mobile Robot,ระบบอุปกรณ์เครื่องมืออัจฉริยะ Intelligent Equipment,Warehouse Automation & Rack AS/RS system ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ,Automated Guided Vehicle AGV รถลำเลียงอัตโนมัติ,Industrial Robot ( Arm Robot ) หุ่นยนต์แขนกล หุ่นยนต์บริการต่างๆ เป็นต้น ด้วยความชำนาญในเทคโนโลยีล่าสุด โดยการบูรณาการระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ด้วยประสบการณ์รับงานจากลูกค้าจำนวนมาก เราจึงสามารถตอบสนองความต้องการ ระบบอัจฉริยะอันชาญฉลาดตามลักษณะของอุตสาหกรรมที่หลากหลายได้อย่างลงตัว

ประสบการณ์ในการทำงานบางส่วนของทีมงานในภาคอุตสาหกรรม
Auto robot pick and place (Duo) , Auto robot pick and place (Single) , Auto robot assembly part , Auto robot pick and place (Foods) , Auto robot assembly part , Auto robot pick and place (Foods) , Auto robot case packer , Robot Palletizing,Auto weight checker
รายละเอียดเพิ่มเติม


pudubot

หุ่นยนต์บริการ ( service robot )

จาก PUDUTECH จากบริษัท Shenzhen Pudu Technology ซึ่งเป็นบริษัท Startup ในประเทศจีนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาหุ่นยนต์บริการ โดยในประเทศไทย Fortune Mechanic & Supply ดูแลในส่วนของการตลาด และการบริการหลังการขายแบบครบวงจร

 
 
PUDUBOT หุ่นยนต์ส่งอาหาร
PUDUBOT (PD1)
PUDUBOT หุ่นยนต์ส่งอาหาร
PUDUBOTBOX (PD6)
BELLABOT หุ่นยนต์ส่งอาหาร
BELLABOT (BL100)
BELLABOT
HOLABOT (HL100)